کد متلب خرپا سه بعدی ( 3D Truss ) به همراه گزارش کار حل مسئله

کد متلب خرپا سه بعدی ( 3D Truss ) به همراه گزارش کار حل مسئله

کد متلب خرپا سه بعدی ( 3D Truss ) به همراه گزارش کار حل مسئله

کد متلب خرپا سه بعدی ( 3D Truss ) به همراه گزارش کار حل مسئله برای پروژه و تشریح کامل ورودی های کد در 7 صفحه  فایل Word

دانشجویان توجه بفرمایید این کد را خودم زدم و کاملا تست شده میباشد. اگر سوالی در ارتباط با کد داشتید در خدمت شما هستم.